foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Działalność gospodarcza - Gospodarka - Urząd Gminy Zalesie.

 

Pobierz PDF

Działalność gospodarcza

 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 marca br. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do działalności gospodarczej.
 
Wzór wniosku EDG-1 do pobrania TUTAJ oraz instrukcja wypełniania TUTAJ.
 
Nowe przepisy uproszczają procedurę rozpoczynania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne do tzw. "jednego okienka".
 
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 083 375 75 86 wew. 26

OGÓLNE ZASADY PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PO 31 MARCA 2009 ROKU

Organem ewidencyjnym jest wójt. Podstawą podejmowania i rejestrowania działalności gospodarczej jest ustawa Prawo działalności gospodarczej po nowelizacji (ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. z 2009 r. Nr. 18, poz. 97 ) w brzmieniu obowiązującym od 31 marca 2009 r. ( art. 24 ). Wpis do ewidencji następuje na podstawie wniosku, w którym przedsiębiorca zobowiązany jest podać następujące elementy:

  1. oznaczenie przedsiębiorcy, tj. imię i nazwisko i ewentualnie nazwa, pod jaką podejmuje działalność gospodarczą, oraz numer PESEL,

  2. numer NIP przedsiębiorcy o ile posiada,

  3. miejsce zamieszkania,

  4. o ile wykonywanie działalności będzie stale odbywać się poza miejscem zamieszkania, miejsce wykonywania, w tym zakład główny, oraz inne stałe miejsca wykonywanie działalności,

  5. przedmiot działalności, zgodnie z PKD – 2007,

  6. datę rozpoczęcia działalności, która może być dniem złożenia wniosku lub dniem późniejszym niż złożenie wniosku ( art. 14 ustawy o  s. dz. g),

  7. numer telefonu kontaktowego lub adres poczty

Dane zawarte we wpisie mogą ulec zmianie – przedsiębiorca zobowiązany jest zgłaszać, zgodnie z art. 7 d, zmiany w ciągu 14 dni od daty zaistnienia faktu zmiany.

Wniosek o wpis w ewidencji oraz wniosek o zmianie we wpisie składany jest na urzędowym formularzu ( dostępny na naszej stronie internetowej) i nie podlega opłacie.

Wniosek składany do gminy listem poleconym musi być opatrzony własnoręcznym podpisem przedsiębiorcy, którego własnoręczność poświadczana jest przez notariusza. Wniosek może być złożony w wersji elektronicznej opatrzony podpisem elektronicznym zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wniosek o wpis jest jednocześnie wnioskiem o wpis REGON, zgłoszeniem NIP, zgłoszeniem płatnika składek ZUS, albo zgłoszeniem oświadczenia do KRUS.( zasada 1 okienka)

            Podstawy i zasady wykreślenia wpisu z ewidencji pozostają takie same jakie obowiązują od 20 września 2008 roku. Znowelizowany został natomiast art. 14 a dot. zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, który określa, że:

  1. zawieszenie oraz wznowienie następuje na wiosek,
  2. okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu – może trwać  od 1 miesiąca do 24 miesięcy  pod warunkiem, że przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,

Szczegółowe informacje z tego zakresu można uzyskać z przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki portalu internetowego www.mg.gov.pl

Na portalu znajdą Państwo między innymi wzór wniosku i poradnik z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

W celu ułatwienia obsługi interesantów uruchomiona została skrzynka poczty elektronicznej: jedno-okienko@mg.gov.pl, na którą przedsiębiorcy mogą kierować wszelkie pytania.

UG Zalesie
Urząd Gminy Zalesie, ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: +48 83 375 75 86, email: sekretariat@zalesie.pl, http://www.zalesie.pl
NIP: 537-16-46-644
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x