foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Informator - Zespół Interdyscyplinarny - Sprawy społeczne - Urząd Gminy Zalesie.

 

Pobierz PDF

Informator

 

INFORMATOR dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie zawierający dane teleadresowe podmiotów, a także informacje gdzie i jaką pomoc mogą uzyskać osoby doświadczające przemocy w rodzinie.

Wstęp:

Przemoc to każde zachowanie, którego intencją jest wyrządzenie fizycznej krzywdy drugiemu człowiekowi lub też czyn, który jest postrzegany jako mający taką intencję. O przemocy w rodzinie, czy też przemocy domowej mówi się w sytuacji zamierzonego i wykorzystującego przewagę sił działania skierowanego przeciw członkowi rodziny. Działanie takie narusza prawa i dobra osobiste osoby, powodując u niej cierpienie i wyrządzając jej szkody. Wyróżniamy rodzaje przemocy takie jak: fizyczna, psychiczna, seksualna lub ekonomiczna. Formą przemocy jest także zaniedbanie. Przemoc fizyczna, np.: bicie, popychanie, szarpnie, kopanie, duszenie, policzkowanie. Przemoc psychiczna, np.: obrażanie, wyzywanie, wyśmiewanie, szydzenie, okazywanie braku szacunku, poniżanie w obecności innych osób, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi, poddawanie stałej krytyce. Przemoc seksualna, np.: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi. Inne rodzaje zachowań np.: zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki dziecka, osoby niepełnosprawnej bądź innej, która nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu i /lub zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.

„To wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej zmuszające Cię do zachowań wbrew Twojej woli w szczególności narażające Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Twoja godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne NAZYWA SIĘ PRZEMOCĄ”.

Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie. Ta pomoc może przyjść ze strony przedstawicieli różnych służb - psychologa, prawnika, policjanta, lekarza, pracownika socjalnego. Czasem potrzebni są oni wszyscy naraz. Pomoc psychologiczna wspiera na ścieżce wychodzenia z przemocy. Pomoc prawna pozwala postawić sprawcy granice prawne, które uniemożliwią kontynuowanie przemocy.

I. CO MOŻESZ ZROBIC KIEDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY: Przemoc w rodzinie powtarza się w sposób cykliczny, przechodząc różne fazy od narastającego napięcia, poprzez przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną itp. do fazy miodowego miesiąca. Nie czekaj i nie zwlekaj z podjęciem decyzji o przerwaniu przemocy. Dlatego gdy doświadczasz przemocy nie obawiaj się prosić o pomoc.

Możesz podjąć następujące działania:

  1. najpierw możesz poszukać wsparcia u zaufanej osoby (matki, ojca, członka rodziny, przyjaciela),
  2. skorzystać z pomocy oferowanej przez organizacje pozarządowe np.: posiadające infolinie oraz instytucje, których zadaniem jest niesienie pomocy dla osób doświadczających przemocy.
  3. w przypadkach przejawów przemocy w rodzinie i zagrożenia bezpieczeństwa Twojego lub dzieci bezwzględnie powiadom Policję lub zawiadom prokuraturę.
  4. w sytuacji doznania obrażeń ciała w wyniku działań sprawcy, powiadom pogotowie ratunkowe (999 lub 112). Możesz domagać się od lekarza wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Zaświadczenie to może zostać wykorzystane w sądzie w przypadku wszczęcia postępowania jako dowód przeciwko sprawcy.
  5. wsparcia prawnego, psychologicznego i socjalnego udzielają instytucje szczebla samorządowego zgodnie z ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 149 z późniejszymi zmianami). Możesz zgłosić się do najbliższego gminnego ośrodka pomocy społecznej (zespół interdyscyplinarny) lub powiatowego centrum pomocy rodzinie
  6. sprawcy przemocy mogą uczestniczyć w zespołach korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie zorganizowanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie, które mają za zadanie zmianę postaw i zachowań sprawcy. U osób stosujących przemoc.
  7. Jeśli chcesz, aby osoba stosująca przemoc została ukarana złóż zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na najbliższym Komisariacie Policji lub w prokuraturze wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy tego przestępstwa
  8. Jeśli zdecydujesz się na opuszczenie domu, zabierz ze sobą ważne dokumenty, (dowód osobisty i paszport, legitymację ubezpieczeniową, akty urodzenia dzieci, obdukcje lekarskie, karty kredytowe, książeczki zdrowia, zaświadczenia lekarskie i recepty, polisy ubezpieczeniowe, prawo jazdy, dowód rejestracyjny samochodu, akt własności domu, umowę najmu mieszkania, wyrób dodatkowy komplet kluczy do domu (samochodu) i schowaj je w bezpiecznym miejscu.

PAMIĘTAJ ! ZA AKT PRZEMOCY ODPOWIADA SPRAWCA.

II. GDZIE SZUKAĆ POMOCY

L.p

Nazwa instytucji

Adres

Nr telefonu

1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalesiu

ul. Warszawska 34

21-512 Zalesie

83 375 75 86

515 353 936

2

Zespół Interdyscyplinarny w Zalesiu

ul. Warszawska 34

21-512 Zalesie

83 375 75 21

3

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zalesiu

ul. Warszawska 34

21-512 Zalesie

83 375 75 86

4

Komisariat Policji w Terespolu

 

83 375 62 00

5

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Białej Podlaskiej

ul.  Warszawska 15

21-500 Biała Podlaska

885 153 253

bialapodlaska.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

www:stowarzyszeniebonafides.pl

6

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 41            21-500 Biała Podlaska

83 343 29 82

7

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 20-22

21-500 Biała Podlaska

83 342 08 47

8

Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 20-22

21-500 Biała Podlaska

83 342 08 80

9

NZOZ Przychodnia Zdrowia Psychicznego

(bezpłatna pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym, DDA i uwikłanym w przemoc domową)

ul. Janowska 17

21-500 Biała Podlaska

83 344 51 50

10

NZOZ „Terapia A” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (bezpłatna pomoc terapeutyczna, psychologiczna osobom z problemem alkoholowym i współuzależnionym)

ul. Stacyjna 6

21-500 Biała Podlaska

83 342 81 84

11

NZOZ „ZMIANA” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholi i Współuzależnienia (bezpłatna pomoc terapeutyczna osobom z problemem alkoholowym i współuzależnionym, Dorosłym Dzieciom Alkoholików i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych)

ul. Stacyjna 6

21-500 Biała Podlaska

83 342 81 73

12

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna  w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 12 c

21-500 Biała Podlaska

83 343 31 23

13

Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Filia w Terespolu

ul. Wojska Polskiego 99,

21-550 Terespol

83 375 23 44

e-mail: pppterspol@poczta.onet.pl

14

Podlaska Niebieska Linia

pon. 14.00-20.00

środa 8.00- 17.00

piątek 9:00- 15:00

sobota 12:00-16:00

 

693 402 894

800 120 002

15

Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

telefon czynny od pon. - soboty 8.00-22.00,

w niedzielę i święta godzin. 8.00-16.00

w środy o godz. 18:00-22:00 dyżur prawny,

w pozostałe dni- konsultanci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

dyżury prawne pon.- wtorek 17:00-21:00

 

801120002

 

UG Zalesie
Urząd Gminy Zalesie, ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: +48 83 375 75 86, email: sekretariat@zalesie.pl, http://www.zalesie.pl
NIP: 537-16-46-644
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x