foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZALESIE ZA 2016 ROK - Aktualności - Wydarzenia - Urząd Gminy Zalesie.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-04-11

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZALESIE ZA 2016 ROK

Cel przygotowania analizy

Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy Zalesie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, której głównym celem jest dostarczenie informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami.

Podstawa prawna sporządzenia analizy

Analiza została sporządzona w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

Ogólna charakterystyka systemu

Od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Odpowiedzialnym za jego organizację jest Gmina Zalesie. Głównym jego celem jest ograniczenie składowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz zwiększenie udziału w odzysku i recyklingu szkła, metali, papieru, tworzyw sztucznych, makulatury. Szczegółowy zakres funkcjonowania systemu dla nieruchomości zamieszkałych i w części zamieszkałych określają podjęte przez Radę Gminy Zalesie stosowne uchwały oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zalesie. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają możliwość selektywnego gromadzenia odpadów na posesji. Odbiorem odpadów objęte są następujące ich frakcje: odpady zmieszane niesegregowane, odpady zmieszane frakcja mokra, odpady zmieszane frakcja sucha, papier i tektura, tworzywa sztuczne i wielo materiałowe, szkło opakowaniowe, biodegradacja, popiół. Dodatkowy miejscem odbioru odpadów segregowanych jest /PSZOK/zlokalizowany w Zalesiu /teren oczyszczalni ścieków/ czynny raz w miesiącu /2 środa m-ca/ w godz. 15,00-17,00 przyjmujący następujące rodzaje odpadów: metal, chemikalia, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt AGD i RTV, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe /dotyczy odpadów powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagający pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

Do obsługi systemu wybrano w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMUNALNIK” Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska, które świadczy nieprzerwanie usługi z tego zakresu od 2013r.

Analiza możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Ustawy nakłada na gminę obowiązek dokonywania analizy możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania. Zgodnie z art. 9e ust. 1 podmiot odbierający w/w odpady od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do przekazania ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z zapisem w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego na lata 2012-2017, dla Gminy Zalesie taką instalacją jest Instalacja zlokalizowana w Białej Podlaskiej przy ulicy Ekologicznej 1.

CZYTAJ WIECEJ - TUTAJ

UG Zalesie
 
Urząd Gminy Zalesie, ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: +48 83 375 75 86, email: sekretariat@zalesie.pl, http://www.zalesie.pl
NIP: 537-16-46-644
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x